czwartek, 24 listopada 2016

Paciorkowce kałowe w wodzie

    W wodzie przeznaczonej do picia najczęściej bada się, czy obecne są bakterie Escherichia coli lub ogólnie bakterie typu coli. Innym mikroorganizmem wskaźnikowym są Enterokoki kałowe (paciorkowce, Enterococcus).    Paciorkowce kałowe to te, które zwykle występują w odchodach ludzi i zwierząt. Bada się ich obecność ponieważ rzadko rozmnażają się w zanieczyszczonych wodach a są bardziej wytrzymałe niż wspomniane wcześniej Escherichia coli lub  bakterie grupy coli. 
    Enterokoki są odporne na wysuszenie i mogą być przez to przydatne w kontroli nowych lub remontowanych wodociągów lub do wykrywania zanieczyszczeń spowodowanych spływem powierzchniowym do wody.
    Paciorkowce po dostaniu się do przewodu pokarmowego człowieka powodują objawy chorobowe, charakterystyczne dla zatrucia pokarmowego.Na podstawie: Mikroorganizmy chorobotwórcze i potencjalnie chorobotwórcze w ekosystemach wodnych i sieciach wodociągowych, Anna Grabińska-Łoniewska, Edward Siński

piątek, 4 listopada 2016

Filtracja dwustopniowa

   Zastanawiając się nad doborem  stacji uzdatniania wody dla budynków jednorodzinnych należy brać pod uwagę zarówno jakość wody, potrzeby mieszkańców, jak i warunki montażowe. Zastosowanie kilku stopni filtracji daje często możliwość zmniejszenia rozmiaru poszczególnych filtrów, szczególnie odżelaziacza. Jest to opłacalne choćby z tego powodu, iż przy płukaniu filtrów do usuwania żelaza i manganu powstaje stosunkowo dużo popłuczyn.

    W wodzie pochodzącej z własnego ujęcia zbadano zawartość żelaza i manganu: żelazo ok. 2200 ug/l, przy normie 200 ug/l, manganu ok. 250 ug/l, przy normie 50 ug/l.
   Woda ma również podwyższoną twardość, która wynosi ok. 300 mgCaCO3/l – dopuszczalna wartość 60 – 500 mgCaCO3/l, zalecana ok. 40 - 60 mgCaCO3/l.  
Ponieważ użytkownicy wody chcieli zarówno usunąć żelazo i mangan oraz zmiękczyć wodę zastosowano filtrację dwustopniową.
  W takim wypadku można było sobie pozwolić na zastosowanie odżelaziacza na zbiorniku filtracyjnym o wymiarach 10 x 54'' i taki sam zmiękczacz, który w razie potrzeby usuwa pozostałe po pierwszym stopniu żelazo lub mangan.

   Woda została równocześnie zabezpieczona przez dezynfekcję UV.