czwartek, 5 marca 2015

Crystal Right w filtrach wielofunkcyjnych     Czasem można przeczytać ekscytujące wprost informacje, że stosując złoże Crystal Right można kilka urządzeń zastąpić tylko jednym. Odżelaziacze z takim złożem mogą dodatkowo zmiękczać wodę, a niektóre usuwać nawet azot amonowy. Dlaczego zatem nie stosuje się ich tak często?     Crystal Right to złoże zeolitowe, czyli jest minerałem zawierającym glinokrzemiany. Dodatkowo zbudowany jest tak, iż może wymieniać jony, na zasadzie kationitu do zmiękczania wody. Z uwagi na swoje właściwości może, przy spełnieniu pewnych warunków odnośnie jakości wody oraz instalacji, być zastosowany do usuwania żelaza, manganu, zmiękczania, usuwania jonu amonowego. Ponieważ CR działa jak kationit sodowy, regenerowany jest solanką. Przez swoją budowę można przyjąć, że oczyszcza wodę również mechanicznie, ze skutecznością podobną do filtra piaskowego. W pewnym zakresie CR stosuje się również do korekty pH.

     Kilka uwag dotyczących tego złoża filtracyjnego (po resztę warto spojrzeć na stronę producenta, czyli Mineral-Right Inc.):

• istnieje CR -100 oraz CR-200, które różnią się tym, iż CR-100 usuwa azot amonowy (CR-200 nie), za to CR-200 ma większą pojemność jonowymienną (więcej wody można przefiltrować pomiędzy regeneracjami);

• Crystal Right można chlorować;

• filtrowana woda nie może być bardzo miękka, gdyż to powodowałoby degradację złoża - minimalna twardość to 50 mgCaCO3/l;

• do skutecznej wymiany jonowej złoże musi mieć minimalną wysokość 27'' = 68 cm;

• reakcje związane z przemywaniem złoża solanką przebiegają wolniej niż w standardowych zmiękczaczach, dlatego regenerację trzeba umiejętnie zaprogramować;

• CR 100 można używać dla wody o odczynie pH min. 6,0, CR 200 - pH min 7,0;

odżelazianie - jeśli żelazo jest w formie rozpuszczonej, czyli Fe(II), to wg producenta, nawet do 15 mg/l może być spokojnie usuwane (czy to czasem nie nazbyt optymistyczne?), natomiast w przypadku obecności formy utlenionej Fe(III) powinno się ją odfiltrować wcześniej;

• ponieważ zwykle w wodzie występuje dwutlenek węgla istnieje konieczność okresowej regeneracji sodą NaCO3.

     Złoże wydaje się rzeczywiście wszechstronne. Jednak często nie ma warunków, ani też potrzeby (wysoka cena, w stosunku do standardowej żywicy zmiękczającej) jego stosowania.
     Przy stosunkowo twardej wodzie, potrzebie dużej, chwilowej wydajności, warto taki filtr wielofunkcyjny polecać. Również wtedy, gdy konieczne jest usunięcie jonu amonowego. Jednak wskazywanie złoża Crystal Right jako najlepszego wyboru, bez przeanalizowania składu wody jest zupełnym nieporozumieniem. Szczególnie jeśli trzeba będzie, dla usunięcia żelaza, otrzymać bardzo miękką wodę lub gdy woda zawiera siarkowodór.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Nie spamuj, proszę.