wtorek, 27 czerwca 2017

Muszę uzdatnić wodę - co zrobić?    Proces doboru metod i urządzeń do oczyszczania wody rozpoczyna się od wykonania badań jakości wody. Próbkę wody pobiera się samodzielnie lub zamawia usługę w odpowiednim laboratorium. Po porównaniu z normami, uwzględniając własne odczucia i spostrzeżenia, wiadomo co koniecznie trzeba z wody wyeliminować. 
    W celu usunięcia konkretnego rodzaju zanieczyszczenia należy wybrać odpowiedni sposób (metodę) uzdatniania wody. To powinno się pozostawić fachowcom, niemniej jednak warto sobie zdawać sprawę, iż główne procesy służące do uzdatniania wody to:

- odżelazianie i odmanganianie = usuwanie żelaza i manganu – do tego służą odżelaziacze,
- filtracja mechaniczna = usuwanie zanieczyszczeń mechanicznych, piasku – z pomocą filtrów mechanicznych,
- zmiękczanie = zmniejszenie lub usunięcie twardości wody – za pomocą zmiękczaczy,
- filtracja węglowa = adsorpcja na węglu aktywnym – filtry węglowe służą do poprawy właściwości organoleptycznych wody, usuwanie zanieczyszczeń organicznych, takich jak substancje humusowe,
- wymiana jonowa – usuwanie odpowiednich kationów i anionów – przykładem jest zmiękczanie, czyli zmniejszenie zawartości kationów wapnia i magnezu, oraz jonu amonowego, żelaza i manganu, czasem anionów, szczególnie azotanów
- dezynfekcja = zniszczenie organizmów patogennych – chemiczna (środki chemiczne, najczęściej z chlorem), fizyczna (lampy bakteriobójcze UV).

    To oczywiście nie rozwiązuje wątpliwości, np. jaką metodą odżelaziać wodę, czy takim sposobem zostanie usunięty mangan, a co z zapachem siarkowodoru? Czy podczas zmiękczania wody zostaną usunięte jakieś inne kationy, czy zmiękczanie nie będzie powodowało, że powstanie zbyt miękka woda? A dezynfekcja – czy chemiczna, czy za pomocą lampy bakteriobójczej UV?

    Woda przeznaczona do picia to roztwór, zawiera wiele składników, dlatego nie zawsze można uzyskać jednoznacznej odpowiedzi na pytania takie jak: „jeśli w wodzie jest żelazo to co wtedy wybrać?”, „jeśli woda jest mętna, albo ma zbyt niski odczyn pH, wówczas co zrobić?”.

    Istnieją metody uzdatniania wody, które zdecydowanie warto polecić, bo sprawdzają się w wielu przypadkach, jak choćby odżelaziacze ze złożem katalitycznym Greensand Plus (w układzie z hydroantracytem). Jednocześnie funkcjonują technologie, których nie zaleca się, bo przy danym składzie wody, prawdopodobnie nie przyniosą oczekiwanych efektów. Przykładowo, usuwając żelazo i mangan, szczególnie jeśli woda jest twarda, nie jest dobrym pomysłem stosowanie złoża dolomitowego, chyba, że jest to filtr w funkcji doczyszczającej – nie jako główny stopień filtracji. Często popełnianym błędem jest zastosowanie tylko zmiękczacza, jako odżelaziacza, jeśli np. woda zawiera siarkowodór albo stężenie żelaza lub manganu jest bardzo wysokie.

środa, 10 maja 2017

Woda wodociągowa w domu - zmiękczanie

    Nie ulega wątpliwości, że woda – jej jakość, ilość i ciśnienie – to istotna sprawa, aby dom funkcjonował poprawnie, a jego mieszkańcy cieszyli się zdrowiem. Wydaje się, że woda dostarczana z wodociągu będzie miała przynajmniej jakość zgodną z wytycznymi dla wody do picia. Na temat smaku i jakości wody wodociągowej spotyka się różne opinie, ogólnie wydaje się, że jest coraz lepiej, tylko dlaczego czasem woda śmierdzi, albo ma nieprzyjemne zabarwienie?

    Najpierw woda jest poddawana różnym zabiegom w zakładach oczyszczania wody (ZOW), stacjach uzdatniania wody (SUW), a potem systemem dystrybucyjnym doprowadzana do odbiorcy. Ponieważ zdarza się, że jej jakość nie jest mimo wszystko zadowalająca, trzeba zastosować odpowiednie urządzenia, filtry do wody, które wyprodukują wodę o wysokich właściwościach estetyczno-smakowych, zdrowotnych i takich, które nie powodują strat ciepła, niszczenia urządzeń, itd. W takim wypadku mówi się o doczyszczaniu wody.
 
    Twarda woda pozostawia osady, np. na wylewkach, bateriach, kamień kotłowy w czajnikach, na grzałkach pralki, zmywarki. Przy myciu zużywa się więcej kosmetyków i detergentów. Zbyt miękka woda może być powodem niedostatecznego efektu prania ubrań, potrzeby zużywania większej ilości wody do spłukiwania detergentów i kosmetyków. 
    Jeśli chodzi o spożycie wody to zapewne preferencje zarówno zdrowotne jak i smakowe mogą być różne – niektórym służy i smakuje wada bardziej miękka, innym o większym stopniu twardości. 
    
    A co na to nasz dostawca wody? Nie ma obowiązku dostosowywania twardości wody, a użyteczna twardość to najczęściej ok. 60 mgCaCO3/dm3 (w przeliczeniu na stopnie niemieckie to 3 dH). 


    Zmiękczacz składa się z:

1. zbiornika filtracyjnego, w którym jest wsypana żywica jonowymienna, zmiękczanie wody prowadzi się na zasadzie wymiany jonowej na kationitach sodowych - jony wapnia i magnezu wymieniane są na jony sodu,
2. głowicy sterującej, która kieruje procesem filtracji oraz regeneracji (najczęściej stosowana w wersji objętościowej, czyli to kiedy włączy się regeneracja zależy od zużycia wody) – niezwykle ważne jest to aby głowica posiadała zawór mieszający, pozwalający ustalić odpowiednią twardość wody w końcowych punktach odbioru,
3. zbiornika solanki, która powstaje po wsypaniu soli tabletkowanej.

    Złoża do zmiękczania wody, wypełniające kolumny zmiękczaczy, to żywice jonowymienne, a konkretnie kationity. Struktura chemiczna ziarenek kationitu, pozwala na wymianę jonów wapnia i magnezu, które są odpowiedzialne za twardość wody, na jony sodu. Główne zadanie zmiękczacza to zmniejszanie twardości wody, mogą też w pewnym zakresie usuwać żelazo i mangan. Przy odpowiedniej eksploatacji, głównie regularnej regeneracji solanką (to główne zadanie użytkowników zmiękczaczy – dosypywanie soli tabletkowanej do zbiorników solanki), złoże będzie pracowało wiele lat, bez konieczności wymiany. Jeśli kationit zmiękczający narażony jest na dopływ wody bardzo zażelazionej, może ulec destrukcji i w konsekwencji trzeba będzie taką żywicę wymienić. Zmiękczacze potrzebują głównie okresowego sprawdzenia, czyszczenia lub wymiany inżektorów. Można również stosować środki chemiczne do czyszczenia żywic zmiękczających.

Profesjonalny zmiękczacz możesz zamówić już dziś: http://filtrydladomu.pl/kontakt/