środa, 10 maja 2017

Woda wodociągowa w domu - zmiękczanie

    Nie ulega wątpliwości, że woda – jej jakość, ilość i ciśnienie – to istotna sprawa, aby dom funkcjonował poprawnie, a jego mieszkańcy cieszyli się zdrowiem. Wydaje się, że woda dostarczana z wodociągu będzie miała przynajmniej jakość zgodną z wytycznymi dla wody do picia. Na temat smaku i jakości wody wodociągowej spotyka się różne opinie, ogólnie wydaje się, że jest coraz lepiej, tylko dlaczego czasem woda śmierdzi, albo ma nieprzyjemne zabarwienie?

    Najpierw woda jest poddawana różnym zabiegom w zakładach oczyszczania wody (ZOW), stacjach uzdatniania wody (SUW), a potem systemem dystrybucyjnym doprowadzana do odbiorcy. Ponieważ zdarza się, że jej jakość nie jest mimo wszystko zadowalająca, trzeba zastosować odpowiednie urządzenia, filtry do wody, które wyprodukują wodę o wysokich właściwościach estetyczno-smakowych, zdrowotnych i takich, które nie powodują strat ciepła, niszczenia urządzeń, itd. W takim wypadku mówi się o doczyszczaniu wody.
 
    Twarda woda pozostawia osady, np. na wylewkach, bateriach, kamień kotłowy w czajnikach, na grzałkach pralki, zmywarki. Przy myciu zużywa się więcej kosmetyków i detergentów. Zbyt miękka woda może być powodem niedostatecznego efektu prania ubrań, potrzeby zużywania większej ilości wody do spłukiwania detergentów i kosmetyków. 
    Jeśli chodzi o spożycie wody to zapewne preferencje zarówno zdrowotne jak i smakowe mogą być różne – niektórym służy i smakuje wada bardziej miękka, innym o większym stopniu twardości. 
    
    A co na to nasz dostawca wody? Nie ma obowiązku dostosowywania twardości wody, a użyteczna twardość to najczęściej ok. 60 mgCaCO3/dm3 (w przeliczeniu na stopnie niemieckie to 3 dH). 


    Zmiękczacz składa się z:

1. zbiornika filtracyjnego, w którym jest wsypana żywica jonowymienna, zmiękczanie wody prowadzi się na zasadzie wymiany jonowej na kationitach sodowych - jony wapnia i magnezu wymieniane są na jony sodu,
2. głowicy sterującej, która kieruje procesem filtracji oraz regeneracji (najczęściej stosowana w wersji objętościowej, czyli to kiedy włączy się regeneracja zależy od zużycia wody) – niezwykle ważne jest to aby głowica posiadała zawór mieszający, pozwalający ustalić odpowiednią twardość wody w końcowych punktach odbioru,
3. zbiornika solanki, która powstaje po wsypaniu soli tabletkowanej.

    Złoża do zmiękczania wody, wypełniające kolumny zmiękczaczy, to żywice jonowymienne, a konkretnie kationity. Struktura chemiczna ziarenek kationitu, pozwala na wymianę jonów wapnia i magnezu, które są odpowiedzialne za twardość wody, na jony sodu. Główne zadanie zmiękczacza to zmniejszanie twardości wody, mogą też w pewnym zakresie usuwać żelazo i mangan. Przy odpowiedniej eksploatacji, głównie regularnej regeneracji solanką (to główne zadanie użytkowników zmiękczaczy – dosypywanie soli tabletkowanej do zbiorników solanki), złoże będzie pracowało wiele lat, bez konieczności wymiany. Jeśli kationit zmiękczający narażony jest na dopływ wody bardzo zażelazionej, może ulec destrukcji i w konsekwencji trzeba będzie taką żywicę wymienić. Zmiękczacze potrzebują głównie okresowego sprawdzenia, czyszczenia lub wymiany inżektorów. Można również stosować środki chemiczne do czyszczenia żywic zmiękczających.

Profesjonalny zmiękczacz możesz zamówić już dziś: http://filtrydladomu.pl/kontakt/
 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Nie spamuj, proszę.