środa, 11 marca 2015

Filtry węglowe do wody - wymiana węgla aktywnego     Przyszedł czas na poruszenie tematu filtracji węglowej, choć ta nie znajduje zastosowania w odżelazianiu i odmanganianiu wody. Jedynym złożem węglowym, które pomaga w usuwaniu żelaza jest hydroantracyt, ale to zupełnie inna forma i zarazem funkcja w uzdatnianiu wody. Filtry węglowe wypełnione są węglem aktywnym (inaczej aktywowanym).
     Węgiel aktywny to złoże filtracyjne, które ma bardzo rozwiniętą powierzchnię właściwą, dzięki temu może adsorbować duże ilości zanieczyszczeń, nawet tych niebezpiecznych, uciążliwych, pogarszających smak i zapach wody. Filtrację węglową można stosować również do dechloracji wody (usuwania chloru, co skutkuje wyraźną poprawą zapachu, a raczej jego braku).
     Proces adsorpcji na węglu aktywnym polega na usuwaniu zanieczyszczeń na powierzchni adsorbentu. Równocześnie zachodzi adsorpcja fizyczna – cząsteczki adsorbatu są zatrzymywane na powierzchni złoża oraz adsorpcja chemiczna – cząsteczki zanieczyszczeń łączą się w sposób chemiczny z powierzchnią węgla aktywnego.
     Adsorpcja fizyczna wymaga tylko okresowego, wodnego płukania węgla aktywnego – węgiel aktywny nie wymaga spulchniania sprężonym powietrzem (w warunkach domowych i tak nie stosuje się powietrza do płukania filtrów).
     Chemisorpcja jest trwała, stąd wynika okresowa potrzeba wymiany złoża węglowego, dlatego po badaniach, określających jego żywotność (np. skuteczność usuwania barwy - w zależności od zadań) powinno być wymienione.
     Oczywiście jeśli filtr węglowy spełnia rolę tylko osłony, czy ostatecznego doczyszczania wody, jest regularnie płukany, a dobra jakość wody utrzymuje się, taką wymianę można odwlekać.

     Jako ciekawostkę można podać, iż po wpracowaniu węgla aktywnego wodą chlorową, skutkiem czego na powierzchni tworzy się tlenek węgla, filtracja wody może powodować usuwanie azotu amonowego. O tym więcej w Wykorzystanie i oczyszczanie wód zanieczyszczonych, T. Kowalski, Wrocław 2007 (rozdział 6.1.6.).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Nie spamuj, proszę.