wtorek, 10 marca 2015

Wymiana złoża - zmiękczacze wody i filtry wielofunkcyjne     Zmiękczacze wody, filtry wielofunkcyjne ze złożem Crystal Right oprócz głównego celu, czyli zmiękczania wody, stosowane są również do odżelaziania wody. Takie złoża filtracyjne stosunkowo rzadko wymagają wymiany, chyba, że filtry są nieprawidłowo eksploatowane lub filtrowania woda ma niską jakość, szczególnie bardzo wysokie stężenie żelaza.Zmiękczacze wody

     Złoża do zmiękczania wody, wypełniające kolumny zmiękczaczy, to żywice jonowymienne, a konkretnie kationity. Struktura chemiczna ziarenek kationitu, pozwala na wymianę jonów wapnia i magnezu, które stanowią twardość wody, na jony sodu. Główne zadanie zmiękczacza to zmniejszanie twardości wody. Przy odpowiedniej eksploatacji, głównie regularnej regeneracji solanką, złoże będzie pracowało wiele lat, bez konieczności wymiany. Jeśli kationit zmiękczający narażony jest na dopływ wody bardzo zażelazionej, może ulec destrukcji i w konsekwencji trzeba będzie taką żywicę wymienić. Zmiękczacze potrzebują głównie okresowego sprawdzenia, czyszczenia lub wymiany inżektorów. Można również stosować środki chemiczne do czyszczenia żywic zmiękczających.

Złoża wielofunkcyjne

     Najczęściej spotykane złoże wielofunkcyjne to Crystal Right 100 lub Crystal Right 200. Obydwa zmiękczają wodę, potrafią usunąć żelazo i mangan, a to pierwsze dodatkowo zmniejsza zawartość jonu amonowego. Podobnie jak w przypadku standardowego kationitu zmiękczającego, przy prawidłowej eksploatacji filtra, czyli regularnej regeneracji solanką, tego złoża nie należy wymieniać. Okresowo konieczny jest dodatkowy sposób regeneracji za pomocą sody. Niestety przy znacznym obciążeniu zanieczyszczeniami, prawdopodobnie wskazana jest wymiana tego zeolitu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Nie spamuj, proszę.