poniedziałek, 9 marca 2015

Wymiana złoża filtracyjnego w odżelaziaczu     Jedną z czynności serwisowych stacji uzdatniania wody jest wymiana złoża filtracyjnego. W odżelaziaczach wody stosuje się różne wypełnienia filtrów. Stanowią je różnego rodzaju materiały filtracyjne, naturalne lub syntetyczne. Każde złoże filtracyjne ma swoje optymalne warunki pracy – obciążenie hydrauliczne, wysokość zasypania, odczyn wody, konieczność chemicznej regeneracji. Złoża wymienia się z częstotliwością zależną od ich wytrzymałości i właściwości, prowadzonego procesu filtracji oraz jakości wody. Niektóre materiały filtracyjne są ścierane lub rozpuszczane podczas eksploatacji, w związku z czym potrzebują uzupełniania, inne w sposób trwały tracą swoje zdolności.
      Chcąc usunąć żelazo i mangan, w systemach domowych stosuje się najczęściej odżelaziacze ze złożem katalitycznym, czyli takim, którego ziarna pokryte są tlenkami manganu, co przyspiesza i umożliwia zatrzymanie związków żelaza i manganu. Obecnie to właśnie Greensand Plus można uznać za jedno z najskuteczniejszych rozwiązań. Wymiana takiego złoża konieczna jest wówczas, jeśli uzdatniana woda nie spełnia już odpowiednich norm, mimo prawidłowej eksploatacji filtra. Dłużej, bez wymiany działają złoża, które regeneruje się nadmanganianem potasu - a takim właśnie jest Greensand Plus (zgodnie z informacją producenta wymiana może być konieczna po 10 - 15 latach pracy). 
     W odżelaziaczach wody, bardziej od wymiany złoża, potrzebna jest okresowa konserwacja filtra, czyszczenie lub wymiana inżektorów, sprawdzenie poszczególnych elementów systemu uzdatniania wody.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Nie spamuj, proszę.