wtorek, 17 marca 2015

Dostawca wody zapłaci za zakażenie legionellą     Ten krótki tekst autorstwa Roberta Horbaczewskiego (Prawo, Rzeczpospolita), z dn. 11-07-2013, opisuje przypadek, kiedy to  z Zakład Usług Komunalnych nienależycie kontrolował jakość wody i zapłaci 
100 tys. zł zadośćuczynienia za zarażenie odbiorcy 
wody pałeczkami legionelli.Zdarzyło się:
     Mieszkaniec Parczewa 28 lipca 2008 r. dostał wysokiej gorączki, duszności i zaczął majaczyć. Lekarze rozpoznali ciężką postać legionellozy (atypowe zapalenie płuc). Choroba i jej powikłania wyniszczyły jego organizm. Dziś jest całkowicie niezdolny do pracy i samodzielnej egzystencji. Z ustaleń sanepidu wynika, że źródłem zakażenia była ciepła bieżąca woda doprowadzana do jego mieszkania w bloku. Stwierdzono w niej wysokie skażenie pałeczkami legionelli.

Wyrok:
     Sąd uznał, że pozwany Zakład Usług Komunalnych ponosi odpowiedzialność za spowodowanie rozstroju zdrowia i zasądził od przedsiębiorstwa 100 tys. zł zadośćuczynienia na rzecz pokrzywdzonego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Nie spamuj, proszę.