piątek, 13 marca 2015

Odżelaziacz lub zmiękczacz     Jeśli potraktujemy słowo "lub" w sposób matematyczny okaże się, że chodzi o stację uzdatniania wody, która składa się z samego odżelaziacza, samego zmiękczacza albo układu dwustopniowego -  odżelaziacza i zmiękczacza równocześnie. Jeśli w wodzie wcale nie ma żelaza lub jego zawartość jest normatywna, wówczas wiadomo, że nie chodzi o standardowe odżelazianie. Sytuacja się komplikuje, gdy chce się usuwać żelazo, mangan, być może siarkowodór i jeszcze zmiękczać wodę.Rozważania dotyczą przydomowych stacji uzdatniania wody.

1. Tylko odżelaziacz

     Jeśli w wodzie obserwuje się znaczne przekroczenie żelaza (powyżej 1000 μg/l)  i manganu (powyżej 500 μg/l) z samym zmiękczaczem nie osiągniemy zadowalających rezultatów.
     Jeśli mimo niewielkiego przekroczenia stężenia zawartości żelaza i manganu w wodzie obecny jest siarkowodór, czyli woda śmierdzi (zimna również!), warto stosować odżelaziacz ze złożem Greensand Plus. Jeśli przy tym twardość wody nie przeszkadza, można pozostać tylko przy odżelaziaczu.

2. Tylko zmiękczacz

     Gdy w wodzie jest żelazo i mangan, a twardość należy obniżyć, wówczas trzeba zrobić prostą kalkulację. Obliczamy ilokrotnie przekroczona jest norma żelaza i manganu. Wybieramy wyższą wartość. Załóżmy, że stężenie żelaza wynosi 900 μg/l - norma przekroczona 4,5 - krotnie, stężenie manganu to 150 μg/l - norma przekroczona 3,0 - krotnie.  Zatem wybieramy 4,5 krotność. Zakładamy, że musimy również zmiękczyć wodę. Pożądana twardość wody to 40 - 80 mgCaCO3/l. Więc jeśli w tym przypadku twardość wynosi przykładowo 250 mgCaCO3/l, wówczas po 4,5 krotnym zmiękczeniu uzyska się ok.  50 mgCaCO3/l - wartość bardzo dobra. Gdyby twardość wynosiła ok 200 mgCaCO3/l, po zmiękczeniu woda byłaby zbyt miękka. Wtedy konieczny jest odżelaziacz ze złożem odżelaziającym.

3. Odżelaziacz i zmiękczacz

     Kiedy nie można zastosować samego zmiękczacza, wartość żelaza i manganu znacząco przekracza normę, a woda jest bardzo twarda, lub istnieje niebezpieczeństwo, że po odżelaziaczu jeszcze nie uzyskamy normatywnych wartości (szczególnie manganu) należy zbudować dwustopniową stację uzdatniania wody.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Nie spamuj, proszę.