piątek, 4 listopada 2016

Filtracja dwustopniowa

   Zastanawiając się nad doborem  stacji uzdatniania wody dla budynków jednorodzinnych należy brać pod uwagę zarówno jakość wody, potrzeby mieszkańców, jak i warunki montażowe. Zastosowanie kilku stopni filtracji daje często możliwość zmniejszenia rozmiaru poszczególnych filtrów, szczególnie odżelaziacza. Jest to opłacalne choćby z tego powodu, iż przy płukaniu filtrów do usuwania żelaza i manganu powstaje stosunkowo dużo popłuczyn.

    W wodzie pochodzącej z własnego ujęcia zbadano zawartość żelaza i manganu: żelazo ok. 2200 ug/l, przy normie 200 ug/l, manganu ok. 250 ug/l, przy normie 50 ug/l.
   Woda ma również podwyższoną twardość, która wynosi ok. 300 mgCaCO3/l – dopuszczalna wartość 60 – 500 mgCaCO3/l, zalecana ok. 40 - 60 mgCaCO3/l.  
Ponieważ użytkownicy wody chcieli zarówno usunąć żelazo i mangan oraz zmiękczyć wodę zastosowano filtrację dwustopniową.
  W takim wypadku można było sobie pozwolić na zastosowanie odżelaziacza na zbiorniku filtracyjnym o wymiarach 10 x 54'' i taki sam zmiękczacz, który w razie potrzeby usuwa pozostałe po pierwszym stopniu żelazo lub mangan.

   Woda została równocześnie zabezpieczona przez dezynfekcję UV.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Nie spamuj, proszę.