poniedziałek, 9 listopada 2015

Dobór stacji uzdatniania wody dla domu


     Przy doborze każdej stacji uzdatniania wody, należy wziąć pod uwagę różne czynniki, najważniejsze z nich to:

1. jakość wody – od tego zależy jakie procesy uzdatniania wody są konieczne do zastosowania, co z wody należy usnąć,
2. zużycie wody (związane z liczbą osób, ilością łazienek) – wpływa na wielkość urządzeń, standardowo dla domu przyjmuje się ok 1 m3/h (to raczej nie zużycie tylko chwilowe zapotrzebowanie na wodę, założenie, że różne punkty poboru wody działają równocześnie, np. pralka, prysznic, zmywarka),
3. warunki montażowe – co realnie da się zastosować, z uwagi na powierzchnię, wysokość pomieszczeń, rozmieszczenie instalacji wodnej i kanalizacji,
4. wymagania użytkowników, co do jakości wody, również odczucia estetyczne (twarda woda nie dla wszystkich oznacza to samo,  niektórym przeszkadza nawet śladowy zapach wody, itd.)
5. budżet przeznaczony na stację uzdatniania wody, w razie potrzeby stację buduje się stopniowo, zaczynając od niezbędnych urządzeń.


     Woda występująca w warunkach naturalnych to mieszanina wieloskładnikowa i wielofazowa, co sprawia, że nigdy do końca nie można poznać jej składu i parametrów. Jednakże da się minimalizować niekorzystne jej właściwości, poprzez znajomość podstaw teoretycznych i doświadczenie w zastosowaniu konkretnych urządzeń – głównie odpowiednich złóż filtracyjnych, sposobu ich wykorzystania i eksploatacji (np. Greensand Plus, Crystal Right).
 
Uzdatnianie wody polega na dostosowaniu właściwości fizykochemicznych wody do wymagań wynikających z jej przeznaczenia. Rezultat uzyskuje się stosując przede wszystkim odpowiednie filtry do wody: odżelaziacze i odmanganiacze, filtry węglowe, wielofunkcyjne i zmiękczacze, filtry mechaniczne i neutralizujące. Do dezynfekcji wody w warunkach domowych poleca się lampy UV.
Każdy filtr, z uwagi na funkcję ma odpowiednie złoże filtracyjne (każde złoże ma swoje specyficzne zastosowanie, optymalne warunki pracy, np. minimalną wysokość zasypania) oraz system sterowania.
Czasami, przy szczególnie niskiej jakości wody, konieczne jest zastosowanie kilku stopni filtracji, przykładowo odżelaziacz i zmiękczacz. Ten drugi ma za zadanie nie tylko obniżanie twardości wody, ale i poprawę efektów usuwania żelaza i manganu.
Dopiero biorąc pod uwagę wiele czynników można odpowiednio dobrać skutecznie działającą stację uzdatniania wody.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Nie spamuj, proszę.